More than sensors+automation
Zoeken

CIP-reiniging in de brouwerij

De CIP-reiniging (Cleaning in Place) is voor de voedingsmiddelenindustrie de standaardmethode voor het reinigen van hun installaties. CIP is een proces, waarbij reinigings- en desinfectievloeistoffen circuleren en de productie installatie zonder demontage kunnen reinigen. Daarbij maakt de exacte combinatie van de factoren chemie, temperatuur, mechaniek en tijd de reiniging tot een reproduceerbaar proces.

Veiligheid en zuiverheid van uw installatie met de geleidbaarheidsmeetomvormer JUMO CTI-750

De JUMO CTI-750 ondersteunt dit proces en zorgt er door zijn preciese meting voor, dat de reiniging snel en betrouwbaar doorgevoerd wordt. De JUMO CTI-750 bewaakt en regelt de concentratie van uw reinigingsvloeistof door middel van de meting van het geleidend vermogen met een inductieve geleidbaarheidsmeetcel.

Preciese dosering met de JUMO MID

De JUMO-MID-debietmeter meet en doseert het debiet van de CIP media tijdens de reiniging.

Bewaken van de CIP-reiniging met de LOGOSCREEN nt

Om het CIP-process betrouwbaar te kunnen documenteren en bewaken, kan men de belangrijkste metingen registreren en opslaan. Op deze manier kan het proces precies worden gevolgd en geoptimaliseerd worden waardoor de kosten voor reinigingsmiddelen enz. kunnen worden verlaagd.