Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 
Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 
Waarschuwing

Waarschuwing

Er is een ongeldige configuratie gevonden. Neem contact op met de beheerder.

 

Niveaumeting

Pool hydraulics

De term "pool hydraulics" heeft betrekking op het circulatiesysteem van het water in zwembaden. Goede zwembad hydrauliek garandeert een juiste distributie van desinfectiemiddelen. De hydrauliek omvat niet alleen het economische skimmer-systeem om water van het oppervlak te verwijderen, maar ook het effectievere overloopsysteem in zwembaden. Vanuit dit overloopsysteem wordt het water door waterstralen over de rand van het bad geleid in een overloopkanaal, vanuit daar komt het water in de overlooptank. Deze tank is zo ontworpen dat wanneer het zwembad wordt gebruikt de tank de hoeveelheid water kan bevatten die wordt verplaatst. Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt heeft het voldoende water opgeslagen voor terugwassen.

WATER - nature's finest

Welkom in de waterwereld van JUMO

Drinkwater

In Nederland wordt per persoon per dag (2017) gemiddeld 123 liter water verbruikt. Dat water wordt vooral gebruikt om te douchen, voor het toilet en om te wassen. In totaal wordt er in Nederland 1,1 biljoen (oftewel 1.100.000.000.000) liter per jaar verbruikt (2007). Huishoudens nemen daarvan 0,8 biljoen liter voor hun rekening, de rest wordt gebruikt door industrie, landbouw, enzovoort. Hoewel er over het algemeen voldoende water is probeert de overheid het waterverbruik terug te dringen om het milieu te sparen.

Om schoon water te verkrijgen werken verschillende disciplines samen. Niet alleen op het gebied van drinkwater, ook op het gebied van proceswater voor de industrie werken meerdere partijen samen. Wat er komt kijken bij het tot stand brengen van drinkwater, zwembadwater, puur water, koelwater en afvalwater leest u hier. JUMO is al decennia lang een betrouwbare partner van de waterbehandeling.


Water - de belangrijkste voedingsbron

Drinkwater is de belangrijkste voedingsbron op aarde, maar waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan? In Nederland vindt waterwinning plaats in het hele land, dit wordt uitgevoerd door verschillende waterbedrijven. De behandeling van ons drinkwater vindt haar oorsprong in bronwater, oppervlaktewater en grondwater. Bronwater verwijst naar water dat uit ondergrondse waterbronnen uit de aarde komt. Oppervlaktewater wordt onttrokken aan staande of stromende watermassa's boven de grond. Damreservoirwater, meren en rivieren zijn drie soorten oppervlaktewater. Grondwater is onderdeel van de natuurlijke watercyclus op aarde. Het ontstaat voornamelijk door regenwater wat in de bodem dringt en in de watervoerende laag sijpelt. Voordat grondwater drinkwater is, zijn er een aantal belangrijke bewerkingsprocessen aan voorafgegaan.

Zoutwater

Omgekeerde osmose

Conform de UNESCO is drinkwatervoorziening in vele delen van de wereld een groot probleem en 97,5% van het water op onze planeet is zout. Omdat drinkwater beperkt aanwezig is, is zout zeewater één van de belangrijkste bronnen van ons drinkwater. Het ontzilten van zeewater is het proces waarbij zout wordt onttrokken uit zeewater voor drink- en proceswater. Een belangrijk element in zeewater destilatie installaties is de omgekeerde osmose unit.

Zoutwater

Ontzilting van zeewater

Tijdens omgekeerde osmose wordt het zeewater onder grote druk door een semi-permeabel membraan geleid. Dit membraan fungeert als filter en slechts specifieke ionen en moleculen zijn in staat er doorheen te komen. Omdat zeewater zo een hoog zoutgehalte heeft, is een druk van 60 tot 80 bar vereist. Om ervoor te zorgen dat dit proces veilig verloopt dient de druk te worden gecontroleerd. JUMO levert voor deze toepassing al vele jaren betrouwbare druksensoren.

image alt text

Zwemwater

Zwemmen is een populair tijdverdrijf

Zwemmen is een populair tijdverdrijf en een gezonde bezigheid - tenminste zolang het water schoon is. Om de waterkwaliteit in zwembaden te waarborgen vindt continue controle en inspectie plaats.Verschillende reinigingsmethoden richten zich op het schoonhouden van water door het doden en verminderen van microorganismen zoals bacteriën en virussen. Het meten van verschillende grootheden gedurende dit proces is hierbij van groot belang. Dit betekent dat de concentratie reinigingsmiddelen moet worden gemonitord.

Zwemwater

Filtersysteem voor reiniging

Iedere zwemmer brengt verontreinigingen mee het zwembadwater in, zoals bacteriën, ziektekiemen, cosmetische residuen, etc. Deze stoffen, met een grootte tussen de 0.1 en 0.001 micrometer, worden tijdens het zwemmen verspreid in het zwembadwater en zijn niet direct zichtbaar voor het menselijk oog. In het algemeen is het mogelijk om deze drijvende of zwevende vaste stoffen (tot 0,001 mm in grootte) met effectieve filtersystemen uit het zwembadwater te verwijderen.

image alt text

Zwembadwater reinigingsunit

Zwemwater

Gebruik van vlokmiddelen

Door flocculanten of vlokmiddelen te gebruiken zullen de vuildeeltjes samenklonteren tot grotere vlokken, zodat deze groot genoeg zijn om door het filtersysteem opgevangen te worden. Aluminium en ijzerzouten worden vaak gebruikt in een flocculant zodat het onoplosbare aluminium hydroxide een vlok vormt die zal neerslaan, dit zorgt ervoor dat de colloïdale deeltjes uit het afvalwater verwijderd worden.

Desinfectie met behulp van chloor

Reiniging met behulp van desinfectie wordt het meest toegepast en heeft als voornaamste doel de in het water levende micro-organismen (bacterien, virussen, enz.) te doden of in hun aantal te verminderen. Het toevoegen van chloor, ofwel chlorering, is de meest gebruikte manier om water te desinfecteren.

In de praktijk is het gebruikelijk om eerst een oplossing van water met chloorgas of hyprochloriet voor te bereiden, om vervolgens een geschikte hoeveelheid van deze oplossing toe te voegen aan het te desinfecterende water.

Controle Nederlands zwembadwater

Alle zwembaden in Nederland worden streng gecontroleerd op de waterkwaliteit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft deze regels vastgelegd in de Wet en Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz en Bhvbz).

Niveaumeting

Pool hydraulics

De term "pool hydraulics" heeft betrekking op het circulatiesysteem van het water in zwembaden. Goede zwembad hydrauliek garandeert een juiste distributie van desinfectiemiddelen. De hydrauliek omvat niet alleen het economische skimmer-systeem om water van het oppervlak te verwijderen, maar ook het effectievere overloopsysteem in zwembaden. Vanuit dit overloopsysteem wordt het water door waterstralen over de rand van het bad geleid in een overloopkanaal, vanuit daar komt het water in de overlooptank. Deze tank is zo ontworpen dat wanneer het zwembad wordt gebruikt de tank de hoeveelheid water kan bevatten die wordt verplaatst. Wanneer het zwembad niet wordt gebruikt heeft het voldoende water opgeslagen voor terugwassen.

image alt text

JUMO MAERA niveausensoren

Niveaumeting

Sensoren voor waterniveaubewaking

Om te voorkomen dat de filterpomp in de terugwas-watertank droog komt te staan vindt in deze tanks altijd niveaumeting plaats. Door een dergelijke maatregel wordt zoet water aan het zwembad toegevoegd wanneer er te weinig water in zit als gevolg van terugspoelen. Niveaumeting activeert eveneens de pomp indien er teveel water in de overflow tank aanwezig is. Niveaumeting kan hydrostatisch plaatsvinden. Hierbij wordt het water onder druk gebracht. Hoe hoger de druk, hoe hoger het waterniveau. Deze meting wordt gedaan met niveausensoren. JUMO beschikt over een uitgebreid assortiment niveausensoren uitgevoerd in kunststof en rvs met verschillende aansluitingen en bekabelingsmogelijkheden.

Puurwater

Consistent hoge productwaarde

Puurwater is sterk gezuiverd water en een noodzaak in vele verschillende productieprocessen.

Bijvoorbeeld als een reinigingsmiddel in de halfgeleiderindustrie of als een reinigingsoperatie na het eigenlijke wassen met reinigingsmiddelen in de voedingsmiddelenindustrie en voor reinigings- en verdunningsdoeleinden in de farmaceutische industrie.

pH meting in puurwater

In sommige toepassingen is pH meting in puurwater verplicht. De lage geleidbaarheid en ionensterkte van puurwater veroorzaken echter technische problemen bij het meten van pH waarde. De oplossing hiervoor is de hervulbare elektrode van JUMO met KCl voorraad.

Geleidbaarheidsmeting

Het monitoren van de kwaliteit van puurwater met behulp van geleidbaarheidsmeting is de meest betrouwbare methode. Een volledige geleidbaarheidsmeetketen bestaat uit een puurwater transmitter/regelaar, een geleidbaarheidssensor met geïntegreerde temperatuursensor en een aansluitkabel. Voor geleidbaarheidsmeting beschikt JUMO over digitale techniek.

Met onze producten voor puurwater heeft u de mogelijkheid tot nauwkeurige opgave van de celconstante, temperatuurcompensatie conform ASTMD 1125-95 en grenswaarde bewaking conform USP (water geleidbaarheid <456>).


Puurwater

In de pharmacie

De vervaardiging van puurwater is een van de belangrijkste processen binnen de pharmaceutische industrie. Zonder dit water is de productie van de meeste substanties onmogelijk omdat puurwater een vereiste is voor het waarborgen van de hoogste productkwaliteitseisen. De kwaliteit van sterk gezuiverd water (puurwater, hoog puurwater, water voor injecties, etc.) is beschreven in verschillende normen en aanbevelingen, zoals ASTM International (American Society For Testing and Materials), EP (Pharmacopoea Europaea, Ph. Eur.), USP (United States Pharmacopeia), en DIN of ISO norm.

image alt text

Puurwater

Als schoonmaakmiddel

Puurwater is vereist in een breed scala van productieprocessen, zoals een reingingsmiddel in de halfgeleiderindustrie, als reinigingsmiddel na het eigenlijke wassen met reiningingsmiddel in de voedingsmiddelenindustrie en voor reinigings- en verdunningsdoeleinden in de farmeceutische industrie. Afhankelijk van de vraag naar puurwater dienen processtappen zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts in kaart te worden gebracht. Gangbare productieprocessen bevatten omgekeerde osmose, ionenwisselaars, ultrafiltratie en elektrochemische deionisatie. Ionenwisselaars bevatten bewegende ionen. De chemische samenstelling maakt uitwisseling mogelijk met gelijk geladen deeltjes.

Puurwater

Ultrafiltratie membraan proces

Ultrafiltratie is een typisch membraan proces. De membraanporiën zijn erg groot voor ultrafiltratie. Deeltjes groter dan de openingen in het membraan worden zo gescheiden. Elektrochemische deionisatie is een andere techniek bij het tot stand brengen van puurwater. wanneer een spanning wordt aangelegd over de anode en kathode, combineren de anionen en kationen en worden de resulterende ionen verwijderd uit ionenwisselaars uit de waterstroom. In een elektrisch systeem met twee polen of elektroden spreken we van kathode voor de pool waar de elektronen in gaan. De tegengestelde pool of elektrode heet de anode.

image alt text

Membraan

Koelwater

Keep it cool

Warmte dient in veel industriële installaties te worden afgevoerd. Water kan daar prima voor ingezet worden. Zogenaamd koelwater wordt dan als warmtedrager ingezet en kan op verschillende manieren toegepast worden. Bijvoorbeeld in airconditioningsinstallaties, cilinderkoelers van machines, condensatiekoeling, koeling van staalsmeltovens en als koeling van reactoren in de chemische industrie.

image alt text

Koelwater

Watercirculatie in koeltorens

Overal, waar water of waterige oplossingen als koelmiddel of toevoegingsmiddel voor koeling worden ingezet, is het nuttig om de waterkwaliteit te controleren. De koelcapaciteit van het water kan namelijk afnemen door verdamping of vervuiling. Door verdamping of vervuiling zal de concentratie van zouten en vaste stoffen in het water stijgen, wat de geleidbaarheid zal verhogen. Daarom is het belangrijk dat koeltorens over relevante geleidbaarheidsmetingen beschikken. De watercirculatie in een koeltoren moet met geschikte desinfectiemiddelen worden behandeld.

Koelwater

Meting van redoxpotentiaal

Het gebruik van ozon (O3) is een alternatief voor desinfectie. De ozonproductie wordt bewaakt en gestuurd via het redoxpotentiaal van het koelwater. Om het redoxpotentiaal in ozonhoudend water te meten, raden wij aan JUMO elektrodes met als actieve deel een goudkop te gebruiken. Als indicator en regelaaar kan men bijvoorbeeld de JUMO dTRANS pH 02 gebruiken. De inductieve meetmethode van de JUMO CTI-500 geleidbaarheidsmeetomvormer maakt een betrouwbare bewaking van het koelwater in koeltorens mogelijk.

image alt text

JUMO dTRANS pH 02

image alt text

Industrieel afvalwater

Afvalwater

Industrieel afvalwater

Industrieel afvalwater refereert aan het afvalwater wat ontstaat bij industriële productieprocessen. Bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen, papier, chemie, textiel en in de metaal industrie. De samenstelling van industrieel afvalwater kan sterk variëren afhankelijk van de bedrijfstak. Zo bevat afvalwater afkomstig uit de papierverwerkende industrie organische bestanddelen die niet gemakkelijk afbreekbaar zijn. In metaalbewerking vinden we olie, vet en zware metalen. Industrieel afvalwater dient voor lozing gereinigd te zijn. Het behandelde water kan worden teruggevoerd naar het productieproces of worden geloosd in het riool.

Afvalwater

Gemeentelijk afvalwater

Gemeentelijk afvalwater wordt behandeld in rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hiervoor worden biologische, chemische en mechanische processen toegepast. Een zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke proces in de afvalwatercyclus na. De organismen in de zuiveringsinstallatie zorgen voor de afbraak van afvalstoffen en kunnen er in ideale omstandigheden hun werk uitvoeren. Afvalwaterzuivering is een biologisch proces wat aan de hand van mechanische processen geoptimaliseerd wordt. Voor deze toepassing beschikt JUMO over een uitgebreide range aan meet- en regelapparatuur.

Gemeentelijk afvalwater

Afvalwater uit galvaniseerprocessen

In een galvaniseerbad worden objecten van onedele metalen zoals zink of ijzer beschermend afgewerkt. De coating kan bestaan uit chemische elementen als koper en nikkel. De eerste afvalwaterzuiveringsfase voor dit type water is ontgifting van cyanide en chromaat. Ontgifting vindt plaats in een continu doorstroomsysteem. Zodra deze stap genomen is vindt de volgende fase in het reinigingsproces plaats; neutralisatie van precipitatie (neerslag), verwijdering van neerslagproducten en verwijdering van het slib. Het gereinigde afvalwater kan nu worden afgegeven aan het riool.

pH meting in galvaniseerinstallaties

Een pH waarde van minimaal 10 is nodig voor cyanide ontgifting. Chromaat wordt in het zure bereik uit het afvalwater verwijderd. Hier wordt de pH meting toegepast om de galvaniseerbaden en het ontgiftingsproces te monitoren. JUMO heeft betrouwbare apparatuur in haar range voor het uitvoeren van deze nauwkeurige taak.


Wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op!

Dies ist ein Pflichtfeld.
Dit is een verplicht veld. Vul een voornaam in.
Dit is een verplicht veld. Vul een achternaam in.
Dit is een verplicht veld. Voer uw bedrijfsnaam in.
Dit is een verplicht veld. Vul een straat in.
Dit is een verplicht veld. Vul een postcode in.
Dit is een verplicht veld. Geef een locatie op.
Kies een optie.
Dit is een verplicht veld. Vul een e-mailadres in.

Met uw aanvraag geeft u ons een opdracht die wij graag naar uw tevredenheid willen vervullen. De in dit verband verzamelde gegevens worden opgeslagen. Om uw verzoek naar tevredenheid te verwerken, is het noodzakelijk om alle bestaande velden in te vullen (alleen de velden gemarkeerd met * zijn verplicht). We gebruiken uw gegevens om uw verzoek te verwerken als onderdeel van het bedrijfsproces. Er is geen persoonlijk gebruik. Wij verstrekken geen gegevens aan derden. Wij behouden de statistische analyse van geanonimiseerde datagegevens.