''Smart met water''

Water is kostbaar en verduurzaming is een vereiste. Het gebruik van water neemt wereldwijd toe en schoon en bruikbaar water wordt daardoor  steeds minder goed verkrijgbaar. Vooral de beschikbaarheid van gezond drinkwater speelt een cruciale rol. Het is dan ook van het grootste belang dat wij als gemeenschap en in industriële productieprocessen zuinig omgaan met water. Tenslotte kost het reinigen van water enorm veel energie, wat een negatief effect heeft zolang we nog teveel afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.

Met de komst van digitale sensoren en de nieuwste automatiseringsmogelijkheden kunnen productieprocessen verder geoptimaliseerd worden, zodat het gebruik van grondstoffen en in het bijzonder water daadwerkelijk kan worden teruggedrongen. In Gorinchem informeren wij u over de nieuwste technieken voor effciciënte waterbehandeling. Wij willen laten zien dat er nieuwe mogelijkheden zijn voor de tuinbouwsector, voor het opwekken van duurzame energie en voor de behandeling van industrieel afvalwater.

Dat het verbeteren van productieprocessen aansluit bij een besparing van energie en duurzame grondstoffen blijkt uit de ontwikkeling van nieuwe automatiseringsoplossingen.

Tijdens Aqua Nederland Vakbeurs 2020 tonen wij u de nieuwste oplossingen voor het verder optimaliseren van uw waterbehandelingsproces.

Wij verheugen ons op uw komst!

 

Meer over de beurs

Highlights

picture
Nieuwe serie niveausensoren JUMO NESOS
Niveaumeting vraagt om hoge nauwkeurigheid en ruime keuze mogelijkheden met betrekking tot uitvoering. Daarnaast zijn keurmerken voor bijvoorbeeld de scheepsbouw veel gevraagde pre’s. Met het ruime assortiment hoogwaardige niveausensoren beantwoord JUMO ruimschoots aan deze en andere vragen uit de markt.
picture
Centraal besturingsplatform voor automatisering
JUMO begint een nieuw tijdperk van automatisering met de JUMO variTRON 500 centrale verwerkingseenheid. In termen van technische mogelijkheden speelt het systeem mee in de topklasse van ingebedde systemen en bewijst het zich door hoge snelheidsprestaties en de flexibele bedrijfsfilosofie.
picture
Nieuwe digitale sensor voor geleidbaarheid JUMO digiLine
Waar voorheen volstaan werd met lokale stand-alone besturingen heeft de digitalisering, o.a. door communicatiemogelijkheden, ervoor gezorgd dat apparatuur onderling verbonden kan worden. Procesoptimalisatie kan zo als vast onderdeel in een overkoepelend productie- of besturingssysteem binnen de waterbehandeling toegepast worden.

Wilt u meer informatie of vast een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op!

Chat logo

Door het plaatsen van mijn aanvraag ga ik akkoord met registratie van mijn gegevens. Ik kan op ieder gewenst moment de registratie van mijn gegevens herroepen.*
JUMO Meet- en Regeltechniek B.V. mag mijn gegevens zoals deze hier zijn ingevuld, opslaan en contact met mij opnemen voor aanvullende informatie.*
Ik heb kennisgenomen van de privacy wetgeving en ga akkoord met de voorwaarden.*
Met uw aanvraag geeft u ons de opdracht deze naar wens uit te voeren. Uw gegevens worden in deze context opgeslagen. Om uw aanvraag naar wens te verwerken is het noodzakelijk alle verplichte invulvelden (aangegeven met een *) in te voeren. Wij gebruiken uw gegevens als onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uw gegevens zullen wij niet verstrekken aan derde partijen. Wij behouden het recht gegevens anoniem te evalueren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy beleid.


Lightbulb logo

SUCCESS STORY

Draadloze strijd tegen legionella


De uitdaging

In Nederland worden per jaar ongeveer tussen de 300 en 400 mensen ziek van een legionellaontsteking (legionellose). In Nederland overlijdt circa 2-10% van de patiënten aan deze ontsteking. Besmetting gebeurt voornamelijk via de waternevel. In het water zelf zitten weinig legionellabacteriën maar kunnen in het water wel erg snel groeien, vooral als het water stilstaat en tussen de 25 en 45 graden warm is. Als de temperatuur langdurig onder de 50 graden is, kan er een gevaar voor Legionella ontstaan. Besmetting ontstaat door het inademen van de aerosolen, hele kleine druppeltjes water, bij bijvoorbeeld het douchen.

Ziekenhuizen, verzorgingshuizen en woonzorgcentra zijn risicolocaties en voor deze bedrijven en instellingen gelden strenge regels wat betreft legionellapreventie. Naast risicoanalyses, het nemen van maatregelen, watercontroles en een logboek, worden er ook extra eisen gesteld aan het aanleggen, onderhouden en beheren van de leidingwaterinstallatie.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY


De oplossing

Installatiebedrijf JC Kersbergen heeft voor Woonzorgcentrum Het Kampje te Loenen aan de Vecht een legionella detectie en bewaking ingebouwd. Om monitoring en bewaking sneller en gemakkelijker te laten verlopen is gebruik gemaakt van het mTRON T systeem. Voor het op afstand inzichtelijk maken van de temperaturen zijn 43 Wtrans zenders en 3 Wtrans ontvangers ingezet. Bij de zenders heeft JUMO de beschermbuis aangepast, zodat deze perfect passen in de regelafsluiters. De gegevens van de Wtrans ontvangers komen binnen in het JUMO mTRON T systeem.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY


Klantrendement

Het gebruik van het JUMO mTRON T systeem maakt manuele controle van de temperaturen per kamer overbodig. De gebouwbeheerder kan nu snel en op afstand de gegevens monitoren, zonder dat hier bekabeling nodig is tussen de sensoren en de ontvangers. In de CPU kan de gebouwbeheerder monitoren waar de temperatuur onder de 60 graden is. Vanuit de ontvanger ontvangt deze een relais melding als de temperatuur onder de 55 graden komt. Risico temperaturen kunnen via deze weg sneller in kaart worden gebracht en daardoor kan er direct worden ingegrepen met betrekking tot legionella preventie.

Success story - product specificaties
JUMO Wtrans ontvanger
JUMO Wtrans ontvanger Universele ontvanger met
draadloze overdracht van meetwaarden
  • Universele ontvanger met draadloze data overdracht
  • Digitale interface met Modbus protocol
  • Verlaging van de installatiekosten door draadloze technologie
JUMO mTRON T
JUMO mTRON T Hét meet-, regel- en automatiseringssysteem van JUMO
  • Breed inzetbaar door individuele uitbreidingsmogelijkheden
  • Manipulatievrije data opslag mogelijk
  • Gebruikt op ethernet gebaseerde systeembus en geïntegreerde PLC (CODESYS V3)
JUMO Wtrans zender
JUMO Wtrans zender Draadloze temperatuursensor

  • Voor mobiele en stationaire temperatuurmeting
  • Storingsvrije data overdracht met telegram codering
  • Verlaging van de installatiekosten door draadloze technologie