More than sensors+automation
Zoeken

CIP-reiniging in de melkverwerking

De CIP-reiniging (Cleaning in Place) is in de voedingsmiddelenindustrie de standardreinigingsmethode. CIP is een proces, waarbij de reinigings- en desinfectievloeistoffen circuleren en de productieinstallatie zonder demontage gereinigd word. Daarbij maakt de exacte combinatie van de factoren chemie, temperatuur, mechaniek en tijd de reiniging tot een reproduceerbaar proces.

Veiligheid en netheid van uw instalatie met de geleidbaarheidsmeetomvormer JUMO CTI-750

De JUMO CTI-750 ondersteunt dit proces en zorgt er met zijn preciese meting voor, dat de reiniging snel en betrouwbaar wordt doorgevoerd. De JUMO CTI-750 bewaakt en regelt de concentratie van de reinigingsmiddelen via de meting van het geleidingsvermogen met een inductieve meetsonde.

Preciese dosering met de JUMO MID

De JUMO-MID-debietmeetomvormet meet en doseert het debiet van de CIP-producten tijdens de reiniging.

Bewaking van de CIP-reiniging met de LOGOSCREEN nt

Om het CIP-proces betrouwbaar te kunnen documenteren en bewaken, is het aan te raden alle belangrijke meetwaardes met een recorder op te slaan en te analyseren. Op deze manier kan het proces precies worden gevolgd, geoptimaliseerd en daardoor de kosten voor de reinigingsmiddelen etc. worden verlaagd.