Drukmeetcellen
Sensortechnologie

Principes van elektronische drukmeting

Druk is een mechanische variabele. Om dit in automatiseringstechnologie te kunnen verwerken moet het worden omgezet in een elektrisch signaal. Hiervoor worden verschillende fysische effecten gebruikt die voortvloeien uit de vervormbaarheid van verschillende materialen als gevolg van de uitgeoefende druk. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de volgende principes:

Druk meten - welke meetmethoden zijn er?

Men onderscheidt drie verschillende principes:

Capacitieve meetmethode

Capacitieve verandering vanwege de afstand tussen de platen

Weerstandsmeetmethode

Weerstandsverandering door uitzetting of compressie

Inductieve meetmethode

Inductieve verandering als gevolg van de afstand van de kern tot de spoel

Productie van druksensoren bij JUMO.

Hoe werkt de elektronische drukmeting?

Het meetelement dat de druk volgens een van de bovengenoemde methoden in een elektrisch signaal omzet, wordt in het algemeen sensor of sensorelement genoemd. Het ruwe signaal van de sensoren is nog niet geschikt voor verwerking in een evaluatieapparaat, zoals een controller of een PLC. Het is te klein en te gevoelig voor storingen. Bovendien is het meestal niet lineair evenredig met de uitgeoefende druk en het is gevoelig voor temperatuurinvloeden.

Het signaal moet daarom door een volgende elektronicaeenheid worden verwerkt om aan de uitgang als een standaardsignaal beschikbaar te komen. Verder heeft de sensor een behuizing, een elektrische aansluiting en een geschikte procesaansluiting nodig, waarmee hij op het meetpunt kan worden gemonteerd. Pas in het eindstadium van deze ontwikkeling spreekt men van een druksensor.


Doorsnede van een OEM druksensor JUMO MIDAS SI