Water management on ships

Geleidsbaarheidmeting

De mate van ontzilting bij omgekeerde osmose kan worden bepaald door een eenvoudige meting van het geleidingsvermogen. Daartoe wordt de geleidbaarheid gemeten voor en na omgekeerde osmose. Met de inductieve geleidbaarheidsmeetomvormer JUMO CTI-500 wordt de geleidbaarheid bewaakt en gecontroleerd. De geïntegreerde temperatuurmeting maakt een nauwkeurige en snelle temperatuurcompensatie mogelijk, wat vooral bij de geleidbaarheidsmeting belangrijk is.

Process data
Conductivity max. 2500 μS/cm at 20 °C

Onze componenten voor geleidbaarheidsmeting

Veelzijdig water uit zeewater

Betrouwbare monitoring van ontzilting met JUMO

Een vergelijkende geleidbaarheidsmeting voor en na omgekeerde osmose garandeert het succes van het ontziltingsproces. Het zorgt er ook voor dat de grenswaarden voor drinkwater niet worden overschreden. Hiervoor biedt JUMO een compleet systeem met sensoren, transmitters en het meerkanaalsmeetinstrument JUMO AQUIS touch aan. Als centraal systeem registreert het alle meetwaarden, neemt het de regel- en controlefuncties over en registreert het zelfs waarden die moeten worden geverifieerd.

Uw contactpersoon


Branche specialist scheepsbouw

Team Sales +31 294 49 14 92 +31 294 49 14 92