gewoon goed geregeld

JUMO Regeltechniek

Veel processen, machines en installaties zijn uiterst moeilijk te regelen zonder geavanceerde automatiseringstechnologie. Temperatuur, druk, flow en niveau, om maar een paar procesvariabelen te noemen, dienen niet alleen te worden gemonitord maar ook precies geregeld.

Nauwkeurige en betrouwbare regeltechniek is een belangrijke vereiste voor consistente product- en proceskwaliteit. Aanvullend zorgt de juiste regeltechniek voor energiezuinige werking van iedere installatie.

 

Kennisevent 16 februari 2021

Op dinsdag 16 februari organiseert JUMO het online kennisevent Basis van de Regeltechniek. Tijdens dit webinar maakt u kennis met het inregelen en opbouwen van een regeling en krijgt u uitleg over het realiseren van een meerkanaalsregelkring. Vragen als "welke regelaar moet ik hebben voor deze toepassing", "hoe koppel ik de regelaar aan omliggende apparatuur" en "hoe visualiseer ik klant specifieke procesdata zo optimaal mogelijk", komen uitgebreid aan bod. 

Het event start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 12.00 uur. Het middagprogramma begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.

 

Inhoud programma (10.00 - 15.00 uur*)

  • Basis van de regeltechniek
  • PID regeling
  • Welke regelkring voor welke toepassing
  • Programmaregelaars
  • Optimale registratie met smartWARE Evaluation
  • Live DEMO PID en temperatuurmeting

 *pauze van 12.00 - 13.00 uur


Aanmelden WEBINAR Basis Regeltechniek 16/02/2021


Sprekers

picture
Dirk Kop
Technisch manager
"Met de brede kennis van regeltechniek en de jarenlange ervaring kunnen wij voor elke regeltechnische opgave een juiste oplossing bieden. Wil je meer weten over bijvoorbeeld smartWARE Evaluation voor optimale registratie? Meld je aan voor “Basis van de Regeltechniek”.
picture
Marco Teunizen
Productspecialist
"Regelaars krijgen steeds meer functies, maar de basis regeltechniek PID blijft belangrijk voor een goed geoptimeerd proces. Tijdens dit event nemen ik je mee langs een aantal veel voorkomende topics in de regeltechniek. Uiteraard mag een live demo niet ontbreken."
grootheden

Temperatuur

Temperatuur is een van de belangrijkste meetvariabelen in vele branches en is sinds de oprichting van het bedrijf een kerncompetantie van JUMO. Een nauwkeurig geregelde temperatuur is essentieel voor veel productieprocessen.

JUMO biedt geschikte apparatuur voor de meest uiteenlopende toepassingen; van ruimte temperatuurmeting in  gebouwbeheer en klimaatkamers tot hoge temperatuurmeting in de industriële ovenbouw en alles daar tussen in. Het assortiment temperatuurregeltechniek bestaat o.a. uit sensoren (analoog, digitaal en wire-less), regelaars, thermostaten en complete automatiseringsoplossingen.

Temperatuur

picture
JUMO ovenregeling met automatiseringssysteem mTRON T De kwaliteit van een product wordt bepaald door de juiste regeling van een proces. JUMO automatiseringsoplossingen omvatten complete regelingen voor de meest uiteenlopende toepassingen of het nu gaat om temperatuurbewaking in een ovenprocesregeling of om een klimaatbeheerssysteem.
picture
JUMO diraTRON regelaarserie Voor het regelen van temperatuur maar ook voor druk en andere procesvariabelen zijn in de markt universeel toepasbare regelaars volop verkrijgbaar. De universele diraTRON regelaar-serie van JUMO bestaat uit vijf vrij configureerbare compacte regelaars in verschillende DIN formaten voor optimale inzetmogelijkheden.
picture
JUMO temperatuursensoren Temperatuurregeling is onmisbaar voor een optimaal procesverloop. Een uitgebreide range temperatuursensoren en bijbehorende procesregelaars zorgen voor optimale resultaten in de klimaat-, koel- en verwarmingstechniek en in de apparatenbouw en procestechniek. Draadloze en digitale uitvoeringen maken de range compleet.
grootheden

Druk

Drukmeting is een van de belangrijkste regeltaken in bijna alle takken van industrie. Hoogwaardige apparatuur zorgt voor betrouwbare en veilige meetresultaten en biedt voor iedere toepassing de juiste oplossing: hygiënisch voor de levensmiddelen- en farmaceutische sector, universeel voor de machine- en installatiebouw en altijd zeer nauwkeurig.

JUMO druksensoren zijn intern ontwikkeld en gepatenteerd, onze druk- en meetsystemen hebben de hoogste kwaliteit. U kunt kiezen uit verschillende meetsystemen. Deze omvatten piëzoresistieve silicium, metaal dunne film, keramische dikke film, of capacitieve keramiek.

Druk

picture
JUMO MIDAS robuust en nauwkeurig De automotive branche, machinebouw en installatietechniek stellen robuuste eisen aan regeltechniek. Hoogbelastbaarheid en slijtagebestendigheid zijn vereisten bij de inzet van regelapparatuur. Druksensoren uit de JUMO MIDAS serie voldoen hieraan en kunnen in vloeibare en gasvormige media ingezet worden.n een elektrisch signaal.
picture
JUMO drukmeettechniek met IO Link Naast analoge regeltechniek beschikt JUMO over digitale regeltechniek zoals sensoren met IO-Link. Deze worden o.a. ingezet voor relatieve en absolute drukmeting in vloeistoffen en gassen. IO-Link druksensoren zijn zeer geschikt voor aansluiting op Masters. Drukregeltechniek voor toepassing in het Ex, SIL en ATEX bereik is eveneens verkrijgbaar.
picture
JUMO DELOS Regeltechniek voor hygiënische toepassingen vraagt om afdichtingsvrije meetsystemen. JUMO DELOS is een afdichtingsvrije sensor en beschikt over optimale bevestigingsmogelijkheden; de display kan indien gewenst, 160° gedraaid worden t.o.v. de procesaansluiting en 180% voor montage met de procesaansluiting aan de bovenzijde.
grootheden

Flow

Door jarenlange ervaring op het gebied van waterbehandeling weet JUMO hoe belangrijk nauwkeurige regeling van doorstroming is. Het portfolio op het gebied van flowregelingen is dan ook uitgebreid.

Naast elektromagnetische flowmeters levert JUMO paddle wheel sensoren, flowsensoren en drukverschiltransmitters.

Of het nu gaat om de meting van gassen, vloeistoffen of slib, voor iedere toepassing is de juiste regeloplossing voor de meetgrootheid flow voorhanden.

Flow

picture
Flowmeting goed geregeld Het regelen van vloeibare media vraagt om specifieke eisen met betrekking tot de ingezette regelapparatuur. Viscositeit, concentratie en dichtheid zijn enkele voorbeelden waarmee rekening gehouden moet worden bij de behandeling van water, drinkwater, afvalwater, paste, zuren, oplosmiddelen, slib, vruchtensappen en pulp. JUMO flowTRANS MAG is zo'n alleskunner.
picture
Paddle wheel flowsensor De paddle wheel sensor is geschikt voor de continue meting van de stroomsnelheid van neutrale en licht agressieve media met een laag gehalte aan vaste stoffen. Stroomsnelheden van 0,3 tot 10 m/s kunnen worden gemeten, met een proportionele pulsfrequentie van 0 tot 300 Hz.De zender geeft een frequentiepulssignaal dat evenredig is met de stroomsnelheid. Installatie is mogelijk in leidingen van DN15 tot DN400.
picture
Flowdetectie met JUMO PINOS Het bepalen van flowdetectie in vloeibare media kan op verschillende manieren gedaan worden. Bijvoorbeeld aan de hand van het calorimetrisch meetprincipe. De belangrijkste toepassingsgebieden hiervoor zijn te vinden in koelwatercircuits, pompsystemen (regeling van droogloopbeveiliging), bij warmtewisselaars, smeercicuits en lekkagebewaking van procesleidingen.
grootheden

Niveau

Voor het regelen van niveau moet met veel criteria rekening gehouden worden. Zo dient bijvoorbeeld van tevoren duidelijk te zijn in welk medium de niveausensor moet meten, welke temperaturen er heersen en welke dichtheid het medium heeft. Bovendien is informatie vereist over de maximumhoogte die moet worden gemeten en de eventueel daarvoor benodigde kabellengte.

Op het gebied van niveauregeling kan JUMO terugblikken op jarenlange ervaring in hydrostatische niveaumeting. Als leverancier van vlotters, afkomstig uit de metaaltechniek van JUMO, bevat het portfolio een ruime keuze aan vlotterschakelaars en niveautransmitters voor nauwkeurige niveaumeting.

Niveau

picture
Niveauregeling in voertuigen Betrouwbare voertuigdiagnostiek wordt mede bepaald door optimaal afgestelde regeling van niveau en temperatuur in het aandrijf-/motorsysteem. Denk bijvoorbeeld aan motor- en transmissieoliën die onder de juiste omstandigheden auto's, bedrijfsvoertuigen en bouw- en landbouwmachines voorzien van een optimale werking.
picture
Klimaatbeheersing In verwarmings- en airconditioningsystemen is niveauregeling belangrijk voor de werking van warmte en koude overdracht. Dit gebeurd met behulp van vloeistof, meestal water. Het vulpeil van het systeem moet ingeregeld en bewaakt worden om er zeker van te zijn dat het systeem efficiënt werkt en bijvoorbeeld niet onnodig veel water verbruikt als dat niet nodig is. Vlotters bieden uitkomst.
picture
Procesbetrouwbaarheid Juiste niveauregeling garandeert procesbetrouwbaarheid. JUMO niveausensoren uit de MAERA-serie kenmerken zich door de hoge overbelastingsweerstand van de piëzoresistieve meetcel. Lange termijn stabiliteit, temperatuurbestendig en betrouwbaarheid zijn belangrijke factoren die bijdragen aan het succesvol verloop van uw proces.
Placeholder full size format

Contact | Aanmelden
WEBINAR

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V. Adres: Rijnkade 18
1382 GT WEESP

0294-491491
verkoop@jumo.net
Aanmelden WEBINAR Basis Regeltechniek 16/02/2021