CO2 neutrale industrie

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen is het noodzakelijk de gestelde doelen zoals opgesteld in het het klimaatakkoord (2015 in Parijs) te behalen. Hiervoor is het nodig dat wij met elkaar de overstap maken van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen zoals zon, wind en aardwarmte.

Dit heeft gevolgen voor onze mobiliteit, de gebouwde omgeving, de industrie en de land- en tuinbouw. Anders kijken naar het opwekken van elektriciteit, het hergebruiken van grondstoffen en de inzet van restwarmte, biedt de industrie in Nederland voldoende kansen om innovatief en toekomstbestendig te produceren en te creëren. Het betekent ook dat er kansen liggen om nieuwe processen te ontwikkelen of bestaande processen te optimaliseren.

Het meten, regelen en besturen van die processen vraagt om innovatieve technieken en juist hierin speelt JUMO een rol. U leest er meer over in deze microsite over energietransitie.

Geothermie (Aardwarmte) en Aardgasvrij

Het verwarmen van onze woon- en werkomgeving wordt vooral gedaan op gas. Omdat verduurzaming van grondstofverbruik steeds belangrijker wordt is er meer interesse in nieuwe alternatieven, bijvoorbeeld aardwarmte (geothermie).

Bij geothermie wordt warmwater vanuit een dieper gelegen aardlaag omhoog gepompt. Dit water is overwegend zout van aard, bevat metalen en is soms radioactief. Omdat zout een corroderende werking op de omgeving heeft is het belangrijk dat dit water gescheiden blijft van de zoetwater zijde. Nauwkeurige controle hierop vindt plaats voor en of na de warmtewisselaars middels geleidbaarheidssensoren aan de zoete kant.

In de warmtewisselaar wordt de warmte van het zoute water overgedragen aan de zoetwaterkant aan de andere kant van de warmtewisselaar. Dit water wordt vervolgens geleid naar de gebruikersomgeving, bijvoorbeeld naar woningen of kassen. Het afgekoelde water wordt daarna weer in de aarde teruggepompt waar het van nature weer opwarmt.

Inzet van sensoren

Door de inzet van EC sensoren bij geothermische toepassingen verzekert de gebruiker zich van een tijdige detectie van lekkage aan de warmtewisselaars wat van groot belang is.

Omdat werkzaamheden in dieper gelegen lagen van de aarde plaatsvinden, staat er grote druk op de leidingen van de geothermische installatie en is het erg belangrijk drukcontroles op de leidingen uit te voeren.

JUMO levert betrouwbare druk-, temperatuur- en geleidbaarheidsmetingen die bijzonder geschikt zijn voor geothermische toepassingen.

 

Waterstof en tanken

Waterstof is een kleurloos, reukloos, smaakloos en hoog ontvlambaar (niet giftig) gas. In de scheikunde staat waterstof - element H - op plaats 1. Waterstof is namelijk het meest voorkomende element in het universerum. Zo zijn er hele sterren die bestaan uit waterstof. Op de aarde komt waterstof niet in zijn puurste vorm voor. Het molecuul waterstof bindt zich hier direct aan zuurstof en zo ontstaat water (H2O).

Technisch gezien is waterstof een ideale oplossing voor verschillende taken, die met de conversie van de energievoorziening naar hernieuwbare energiebronnnen, opgelost moeten worden. Hierbij ligt de focus vooral op zogenaamde groene waterstof. Dit wordt geproduceerd door elektrolyse van water. Dat is de ontleding van water in zuurstof en waterstofgas als gevolg van het doorlaten van een elektrische stroom. De stroom voor dit proces is uitsluitend afkomstig uit duurzame energiebronnen. Bij grijze waterstof is het bronmateriaal afkomstig van fossiele brandstof.

 

Nieuwe ontwikkelingen

Nu en in de toekomst zullen veel nieuwe technologiën en systemen met betrekking tot het medium waterstof worden ontwikkeld. Denk aan elektrolyse-installaties en technolgie voor inzet van aardgassystemen of CO2-vrije synthese van methaan en E-brandstoffen.

Al deze systemen hebben één ding gemeen: het veilig en stabiel bedienen ervan. Waterstof is brandbaar en heeft slechts een kleine hoeveelheid ontstekingsenergie nodig. Ze worden opgeslagen in vloeibare en gasvormige vorm bij 200 tot 700  bar in drukvaten. Dit vraagt om inzet van moderne sensoren voor het meten en bewaken van druk en temperatuur.

JUMO beschikt over een uitgebreid portfolio op het gebied van temperatuur- en drukmeettechniek, bijzonder geschikt voor waterstof toepassingen.

Van gas naar elektra | Van het gas af

De meeste elektriciteit komt nu nog uit fossiele brandstoffen zoals kolen en gascentrales, bij  duurzame opwekking van elektriciteit wordt gebruikt gemaakt van wind-, zon- en waterkracht.

De Nederlandse overheid wil dat alle huizen in 2050 van het gas af zijn, daarom zullen wij met elkaar moeten gaan kijken naar een klimaatvriendelijke manier van verwarmen, bijvoorbeeld elektrisch.

Doordat er meer gebruik gemaakt zal gaan worden van elektriciteit zal het stroomnetwerk daar ook op ingericht moeten worden. Tegelijkertijd zijn veel warmteprocessen afhankelijk van gas. Die verwarmingsprocessen zullen op de één of andere manier aangestuurd moeten worden.

De aansturing van elektrische verwarmingselementen kan plaatsvinden door thyristorvermogensregelaars. JUMO levert thyristorvermogensregelaars die een welkome bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie van gas naar elektrisch.

JUMO meettechniek voor energietransitie

picture
Geothermie
  • JUMO digiLine CI - digitale geleidbaarheidssensor voor geleidbaarheidsmeting bij geothermie
picture
Waterstof
  • JUMO dTRANS p20 druksensor voor drukmeting bij waterstof en energiestransitie
picture
Van gas naar elektrisch
  • JUMO TYA-thyristor vermogensregelaars voor elektrificatie en industrie
Placeholder full size format

Contact

JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.
Rijnkade 18
1382 GT WEESP

Neem vrijblijvend contact met ons op

0294-491491
verkoop@jumo.net