More than sensors+automation
Zoeken

Koelwater

In veel industriële bedrijven moet warmte worden afgevoerd en meestal wordt er koelwater als warmtedrager in technologische processen gebruikt. Dit water kan op verschillende manieren gebruikt worden, zoals in airconditioningsinstallaties, cilinderkoelers van machines, condensatiekoeling, koeling van staalsmeltovens, koeling van reactoren in de chemische industrie. Het water dat bij industriële of stroomopwekkende processen wordt verwarmd zal in een koeltoren weer worden afgekoeld. De koeltoren is normaal gesproken een onderdeel van de installaties die nodig zijn om koelwater te prepareren voor proceskoeling.