More than sensors+automation
Zoeken

Brak- en zeewaterontzilting

Drinkbaar water is schaars op onze planeet en 97,5 % van het water op onze wereld is zout. Door deze schaarste is het omzetten van zeewater naar drinkwater door middel van ontzilting een belangrijke bron voor de productie van drinkwater.

Bij ontzilting wordt het zout uit brak- of zeewater verwijderd. Hierbij maakt men meestal gebruik van omgekeerde osmose, dit omdat de omgekeerde osmose membraantechnologie wereldwijd als één van de beste wordt beschouwd in verhouding tot de kosten/prestatie. Het water zal eerst voor- en nabehandeld moeten worden voordat deze technologie veilig drinkwater kan produceren.

Hier wordt het zuiveringsproces van zeewater met behulp van verschillende deelprocessen getoond. Wanneer u op één van de deelprocessen klikt, wordt dit gedeelte van het proces verder uitgelicht en geven wij aan hoe onze producten hierbij ingezet kunnen worden.