More than sensors+automation
Zoeken

Houtverbrandingsketel / Houtvergasser

Houtverbrandingsketels zijn verwarmingsketels waarbij de warmte door verbranding van vaste brandstoffen zoals hout wordt opgewekt. Bij houtvergassers wordt het hout eerst ontgast. Zodat de brandbare gassen, die vrij komen tijdens het ontgassen van hout, verbrandt kunnen worden. Zie hoofdstuk "Het verbrandingsproces van hout" voor meer informatie.

Bij het verwarmen van vaste brandstoffen ontstaan altijd hoge temperaturen door de open vlam. Dus is belangrijk dat alle veiligheidssystemen betrouwbaar zijn en continu blijven werken. JUMO levert u de juiste oplossingen: veilig - betrouwbaar - modern. Altijd een vinger aan de pols bij het volgen van de laatste technologische ontwikkelingen, voor de veiligheid van uw verwarmingsinstallaties.

Monitoren van de temperatuur van rookgasafvoer bij een hr-ketel combinatie

Vaak wordt een houtverbrandingsketel gekoppelt met een hoogrendementsketel. Hierbij zal de hoogrendementsketel eerst in werking treden omdat deze veel sneller warmte kan leveren, daarna kan de houtverbrandingsketel de taak overnemen. Om er zeker te van zijn dat er maar 1 systeem gebruikt wordt, moet men de temperatuur van de rookgassen in de rookgasafvoerpijp monitoren met een rookgas thermostaat / regelaar. Wanneer de temperatuur in de rookgasafvoerpijp de 80°C bereikt, wordt de hoogrendementsketel uitgeschakeld. De JUMO heatTHERM-AT is uitermate geschikt voor deze combinaties.

Het verbrandingsproces van hout

Het verbrandingsproces van hout kan worden onderverdeeld in drie stappen: drogen, ontgassing en vergassing. Eerst moet het hout drogen er wordt warmte aan het hout geleverd om het vocht te verdampen. Daarna kan het hout ontgast worden. Hierbij wordt het hout zo verhit dat er brandbare gassen vrij komen die samen met zuurstof op hoge temperatuur verbranden. De derde fase is vergassing van het verkoolde hout dat is achtergebleven op het bed.

Hout bevat een grote hoeveelheid vocht. De droogfase vraagt een grote hoeveelheid warmte en verlaagd het rendement van de houtverbranding. De vochtigheidsgraad van het hout bepaald of het hout gebruikt kan worden voor het creëren van warmte. Hoe vochtiger het hout, hoe lager de verbrandingswaarde (energie die vrij komt bij verbranding) en dus hoe minder warmte die vrij komt. Hout bevat veel vluchtige componenten (ongeveer 80% van de massa). Om deze efficiënt te verbranden is er een grote hoeveelheid zuurstof nodig. Vaak wordt er een overmaat aan lucht toegevoerd om te zorgen dat er een schone verbranding plaatsvindt. Door de specifieke samenstelling van het hout brand ongeveer 20% van de massa van het hout op het bed. De vluchtige componenten verbranden boven het bed. Om hout efficiënt te kunnen verbranden zijn speciale ketels nodig. Hier heeft men de keuze uit houtvergassers, ketels met een doorbrand-principe en ketels met een onderbrand-principe.

In een houtvergasser wordt het hout verbrand in twee kamers. De eerste is vergassingskamer, waar met een minieme hoeveelheid van zuurstof het hout gedroogd en gedeeltelijk verkoold wordt, zodat de vluchtige componenten vrijkomen. Het hout gloeit hier zonder een zichtbare vlam. De vluchtige componenten stromen naar de verbrandingskamer, waar zij met additionele lucht verbrand worden. Ketels met het doorbrand-principe hebben over het algemeen een laadkamer en een verbrandingskamer. De verbranding van het hout vindt plaats op een vast of bewegend bed. Door dit bed wordt ook de lucht toegevoerd. Ketels met het onderbrand-principe hebben één kamer die dient als laadkamer en als verbrandingskamer. Het hout brand van de bodem naar de top. In alle ketels wordt de warmte van de rookgassen door een warmtewisselaar geleid. De ketels kunnen automatisch of handmatig geladen worden. Bij een automatische lader wordt het hout vanuit een bunker automatisch naar de ketel geleid.