More than sensors+automation
Zoeken

Sensoren, met inspraak!

JUMO IO-Link sensoren voor temperatuur-en drukmeting

 

Langdurige installatie stilstand is vanaf nu verleden tijd. De nieuwe JUMO temperatuur-en druksensoren met IO-Link helpen u met de geïntegreerde diagnose functie de beschikbaarheid resp. uitwisseling van sensoren beter te plannen. Daarnaast behoren tijdrovende parametreer werkzaamheden bij de uitwisseling van sensoren tot het verleden, doordat noodzakelijke gegevens uit het boven liggende systeem overgedragen worden.

Uw voordelen op een rij

  • Optimalisatie van het productie proces door communicatie tot op het laagste veldniveau
  • Verlaging van montage- en ingebruikname tijd
  • Verhoging van installatie efficiëntie door maximale transparantie
  • Verlaging van service- en onderhoudskosten en tegelijkertijd een verhoging van de installatie beschikbaarheid
  • Hoge proceszekerheid door lange levensduur en hoge nauwkeurigheid
  • Flexibel inzetbaar door compacte bouwvorm en een veelvoud aan procesaansluitingen
Maak een afspraak voor aanvullende informatie

Wat is IO-link?

IO-link is eenvoudig flexibel – optimalisatie van het productie proces door communicatie tot op het laagste veldniveau

Flexibiliteit, procesoptimalisatie en remote onderhoudsgemak zijn belangrijke prestatie parameters van machines resp. installaties. Door sensoren met IO-link wordt het onderste veldniveau nu ook voor de installatie gebruiker bereikbaar. Met minimale kosten is het mogelijk sensor informatie, parametreringen en diagnoses op te roepen, om de installatie status optimaal te evalueren. De zeer krachtige punt tot punt communicatie van IO-link is gebaseerd op de reeds lang bekende driedraads sensoren aansluiting zonder verdere aanvullende eisen aan de bekabeling te stellen. IO-link is zodoende geen veldbus, maar een uitbreiding op de ontwikkeling van de huidige betrouwbare aansluittechniek voor sensoren. Bij IO-link gaat het om een seriële bidirectionele punt-tot-punt verbinding voor signaal overdracht en energievoorziening onder willekeurige netwerken en veldbussen.

IO-link is snel en ongecompliceerd – verlaging van montage en ingebruikname tijd

Door de inzet van sensoren met IO-link kunnen de kosten voor montage en ingebruikname duidelijk gereduceerd worden. Dit wordt gerealiseerd door de vereenvoudigde bekabeling en door de mogelijkheid het dupliceren en behouden van parameters te automatiseren. Bij de montage wordt in serie geproduceerde kabel gebruikt, waardoor eigen productie niet langer noodzakelijk is en zo potentiële fouten vermeden worden. De ingebruikname is eveneens geautomatiseerd mogelijk, daar de parameters in een fractie van een seconde gedownload kunnen worden en in het apparaat beschikbaar zijn. Gebruikers loven bij IO-link in het bijzonder de eenvoud bij de installatie en parametrering, maar ook de veldbus onafhankelijkheid. Zo dalen de bekabelingskosten aanzienlijk en iedere sensor is door het consistente databehoud van de parameters apart te identificeren. Dit reduceert eveneens enorm de kosten bij een traceren en oplossen van een eventueel probleem.

IO-link is eenvoudig efficiënt – verhoging van de installatie efficiëntie door maximale transparantie tot op het sensor niveau

De tijd waarin installaties onverwacht uitvallen, door een defecte sensor, is voorbij. Omdat door het geïntegreerde diagnose mechanisme de status van sensoren tijdig herkend en verholpen kan worden. De in de sensoren aanwezige functies, zoals draai uren teller, max/min indicatie en sensorbreuk- en kortsluitingsherkenning, dragen bij aan het tijdig evalueren en daarop te anticiperen van de sensor status, zodat de installatie efficiëntie aanzienlijk toeneemt. Met IO-link bestaat de mogelijkheid, zowel cyclisch als a-cyclisch gegevens met bovenliggende niveaus uit te wisselen. Zo kunnen bijvoorbeeld parameter gegevens in bedrijfsmodus in een sensor geladen worden en omgekeerd diagnose gegevens uitgelezen worden. Dankzij een overdracht snelheid van 230,4 kBaud en de cyclustijd van 2 ms, zijn gegevens snel uitgewisseld en binnen enkele seconden beschikbaar.

IO-link heeft de kosten in het vizier – kostenverlaging en tegelijkertijd verhoging van de installatie beschikbaarheid

Met IO-link wordt de laatste meter tussen veldniveau van de automatisering en het niveau van de sensor genomen waardoor communicatie direct mogelijk is. Hiermee kunnen naast proceswaarden ook gegevens ter identificatie en de status van het apparaat overgedragen worden. Er is thans informatie beschikbaar, die bij het uitwisselen van apparatuur verwisseling met foute instrumenten voorkomt. De parametrering van de sensoren wordt bovenliggend opgeslagen, zodat deze bij uitwisseling automatisch overgedragen kan worden. In ieder IO-link apparaat is een Device-ID aangelegd. De IO-link Master roept het Device-ID op en kan het instrument een IODD toewijzen. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid, door de Device-ID het type sensor te onderscheiden (temperatuursensor/ druksensor), iedere sensor bezit daarnaast meerdere Device-ID's. Deze beschrijven verschillende eigenschappen van een type sensor. Daardoor kan bijvoorbeeld het verwisselen van een sensor met verschillende meetbereiken en nauwkeurigheidsklassen gelijk herkend worden. Daarmee is het thans mogelijk, de foute sensor direct na montage opnieuw te wisselen en niet pas gedurende in bedrijf zijnde, waardoor er een storing kan optreden of de installatie een foutmelding krijgt.

Persoonlijke afspraak maken

Downloads