Wat is IO-Link?

IO-link is eenvoudig flexibel – optimalisatie van het productieproces door communicatie tot op het laagste veldniveau

Flexibiliteit, procesoptimalisatie en remote onderhoudsgemak zijn belangrijke prestatieparameters van machines en  installaties. Door sensoren met IO-link wordt het onderste veldniveau nu ook voor de installatiegebruiker bereikbaar. Met minimale kosten is het mogelijk sensorinformatie, parametreringen en diagnoses op te roepen, om de installatiestatus optimaal te evalueren. De zeer krachtige punt tot punt communicatie van IO-link is gebaseerd op de bekende driedraads sensoren aansluiting zonder verdere aanvullende eisen aan de bekabeling te stellen.

IO-link is zodoende geen veldbus, maar een uitbreiding op de ontwikkeling van de huidige betrouwbare aansluittechniek voor sensoren. Bij IO-link gaat het om een seriële bi-directionele punt-tot-punt verbinding voor signaal overdracht en energievoorziening onder willekeurige netwerken en veldbussen.Bekijk deze korte impressie voor aanvullende informatie

Efficiëntie verhogen

Door de inzet van sensoren met IO-link kunnen de kosten voor montage en ingebruikname duidelijk gereduceerd worden. Dit wordt gerealiseerd door de vereenvoudigde bekabeling en door het dupliceren en behouden van parameters te automatiseren.

Bij de montage wordt in serie geproduceerde kabel gebruikt, waardoor eigen productie niet langer noodzakelijk is en zo potentiële fouten vermeden worden. De ingebruikname is eveneens geautomatiseerd mogelijk, daar de parameters in een fractie van een seconde gedownload kunnen worden en in het apparaat beschikbaar zijn.

Gebruikers loven bij IO-link in het bijzonder de eenvoud bij de installatie en parametrering, maar ook de veldbus onafhankelijkheid. Zo dalen de bekabelingskosten aanzienlijk en iedere sensor is door het consistente databehoud van de parameters apart te identificeren. Dit reduceert eveneens enorm de kosten bij een traceren en oplossen van een eventueel probleem.

Downtijden verleden tijd

De tijd waarin installaties onverwacht uitvallen door een defecte sensor, is voorbij. Omdat door het geïntegreerde diagnosemechanisme de status van sensoren tijdig herkend en verholpen kan worden. De in de sensoren aanwezige functies, zoals draaiurenteller, max/min. indicatie en sensorbreuk- en kortsluitingsherkenning, dragen bij aan het tijdig evalueren en anticiperen van de sensorstatus. Dit vergroot de installatie-efficiëntie aanzienlijk.

Met IO-link bestaat de mogelijkheid, zowel cyclisch als a-cyclische gegevens met bovenliggende niveaus uit te wisselen. Zo kunnen bijvoorbeeld parametergegevens in bedrijfsmodus in een sensor geladen worden en omgekeerd diagnosegegevens uitgelezen worden. Dankzij een overdracht snelheid van 230,4 kBaud en de cyclustijd van 2 ms, zijn gegevens snel uitgewisseld en binnen enkele seconden beschikbaar.

Kosten besparen

IO-link voorkomt uitwisselingsfouten. De parametrering van de sensoren wordt bovenliggend opgeslagen, zodat deze bij uitwisseling automatisch overgedragen worden.

Ieder IO-link sensor heeft een Device-ID. Deze ID's beschrijven verschillende eigenschappen van de sensor. Daardoor kunnen verschillende meetbereiken en nauwkeurigheidsklassen gelijk herkend worden en weet men welke IODD file kan worden toegepast. IODD File voor druksensoren vindt u hier. IODD File voor temperatuursensoren vindt u hier. Alle overige IODD files vindt u hier.

Bij montage biedt dit grote voordelen omdat foute sensoren direct herkent worden en gewisseld kunnen worden. Installatie downtijden worden zo voorkomen wat resulteert in een aanzienlijke kostenbesparing.

JUMO levert momenteel IO-Link sensoren voor temperatuur, druk en geleidbaarheid.

De IO-Link sensoren van JUMO

picture
JUMO geleidbaarheidssensor met IO-Link
  • Sensoren voor conductieve en inductieve meting
  • Voorzien van IO-Link interface
  • Elektrolytische geleidbaarheids- meting met IO-Link infrastructuur
picture
JUMO dTRANS p35 druksensor met IO-Link
  • Compatible met verschillende fabrikaten
  • Meetbereiken vanaf 400 mbar tot 600 bar rel. druk/1 tot 100 bar abs. druk
  • Hygiënische procesaansluitingen
picture
JUMO dTRANS T1000 temperatuursensor met IO-Link
  • Producent onafhankelijke punt-tot-punt verbinding
  • Verlaging van onderhoudskosten, verhoging van systeembeschikbaarheid
  • Communicatie via IO-Link Master

Lightbulb logo

SUCCESS STORY

Duurzame toekomst met IO-Link


applicatie biogas

Bouw nieuwe biogascentrale in Zeeuws-Vlaanderen
In Westdorpe wordt op bedrijventerrein de Axelse Vlakte een biogas centrale gebouwd. Initiatiefnemer van dit project is Jan Aben. Samen met zijn broer Toine vormt hij de directie van het familiebedrijf Aben B.V. van origine een agrarisch bedrijf met melkkoeien, vleesvarkens en akkerbouw.

In de loop der jaren hebben zij het bedrijf verder uitgebreid en zijn begonnen met een biovergistingsinstallatie om op deze manier ook een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij.

Jan heeft zijn oog laten vallen op de Axelse Vlakte voor een nieuwe ondernememing, omdat in de omgeving veel biomassa te vinden is.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY

Duurzame toekomst met IO-Link


applicatie biogas

Reststroom hergebruiken
Hij noemt o.a. zetmeelfabriek Cargill in Sas van Gent als mogelijke leverancier. De bedoeling is reststromen van bedrijven zoals Cargill - dat veel maïs verwerkt - en van bedrijven uit de glastuinbouw, gas te produceren en op te waarderen zodat het geleverd kan worden aan het openbare net.

"De overheid wil de economie verduurzamen en dat wij minder fossiele grondstoffen als aardgas gaan gebruiken", verklaart Jan Aben.

Het vergassen van biomassa is een milieuvriendelijk alternatief.  Aben wil beginnen met de verwerking van 100.000 ton biomassa op jaarbasis.

Voor het bewaken van de temperatuur in de opslag van de biomassa zijn IO-Link temperatuursensoren van JUMO ingezet.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY

Duurzamen toekomst met IO-Link


applicatie biogas

Overheid subsidie
"Overheid subsidie in het kader van de stimulering duurzame energieproductie (sde), is nodig om rendabel te draaien. Anders kun je niet op tegen gewoon gas", aldus Jan Aben. 

Voor een aantal Zeeuwse groene projecten heeft de overheid bij elkaar ruim 143 miljoen euro subsidie voor de aanleg van o.a. zonnepanelen en de bouw van biomassacentrales in Zeeland gereserveerd. Het meeste geld gaat naar het project van Aben. Aben Green Energy krijgt ruim 118 miljoen euro voor de biovergasser op de Axelse Vlakte. 

"Het laatste zetje dat wij nodig hadden", reageert Jan. De centrale gaat gebruik maken van reststromen. Op termijn is er werk voor 10 tot 15 mensen. "Wij gaan de plannen nu verder uitwerken. Op zijn vroegst  draait de centrale eind 2018".

 

IO-link in uw installatie

IO-link in uw installatie

pexels-photo-257700

Maak een vrijblijvende afspraak met onze deskundige medewerkers voor meer informatie

Chat logo

Met het indienen van mijn aanvraag ga ik akkoord met registratie van mijn gegevens. Ik kan opslag van mijn gegevens op ieder gewenst moment herroepen.*
Ik ga tot wederopzegging akkoord met mijn gegevensregistratie voor informatieverschaffing door JUMO Meet- en Regeltechniek B.V.*
Ik heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord.*
Met uw aanvraag geeft u ons de opdracht deze naar wens uit te voeren. Uw gegevens worden in deze context opgeslagen. Om uw aanvraag naar wens te verwerken is het noodzakelijk alle verplichte invulvelden (aangegeven met een *) in te voeren. Wij gebruiken uw gegevens als onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uw gegevens zullen wij niet verstrekken aan derde partijen. Wij behouden het recht gegevens anoniem te evalueren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy beleid.