"Panta Rhei"- "alles stroomt", aldus de Griekse filosoof Heraclitus

Toen hij deze uitspraak deed had hij waarschijnlijk niet kunnen vermoeden dat doorstroming (flow) tegenwoordig tot één van de belangrijkste te meten natuurkundige grootheden behoort. Hiervoor kunnen afhankelijk van o.a. de nauwkeurigheid en het te meten medium vele meetprincipes worden toegepast.

Tot de traditionele methode behoort de meting van de flow afgeleid uit de snelheid van de vloeistof m.b.v. vleugelrad- of turbinetellers. Ook de meting met behulp van het drukverschil is sinds lange tijd een bewezen methode. Tot de nieuwste ontwikkelingen behoren het magnetisch inductieve-, het ultrasone- en het Coriolis-meetprincipe.

Verschillende meetmethoden

Bij extreme omstandigheden, zoals bij het meten van verzadigde damp of stoom, is de verschildrukmeting een bewezen meetprincipe. In het algemeen wordt dit meetprincipe toegepast bij het meten van de gassen en waterige mediums. Nadeel hier is dat bij een groot meetbereik de nauwkeurigheid van de drukverschilmeting heel belangrijk is, doordat de kwadratische verhouding tussen flow en druk in het lage gebied anders tot zeer hoge onnauwkeurigheden leidt.

Daarentegen zijn magnetisch inductieve doorstroommeters (MID) door de zeer grote meet dynamiek en de zeer hoge nauwkeurigheid breed inzetbaar.

Een ander voordeel van dit meetprincipe is dat er geen versperring of bewegende delen zijn die het medium kunnen belemmeren. Hierdoor is het drukverlies in de volumestroom minimaal. Daarnaast zijn deze meters relatief ongevoelig voor vervuiling. Met een marktaandeel van 25% behoort de magnetisch-inductieve doorstroommeter daardoor wereldwijd tot het meest gebruikte meetprincipe.

MID-meting

Deze wijze van meten wordt mogelijk door de natuurkundige wetten van de inductieleer, waarbij een inductiespanning in een geleider ontstaat wanneer deze geleider in een magnetisch veld beweegt. Bij een MID wordt loodrecht op de meetleiding een staand magnetisch veld gegenereerd. De bewegende geleider is de vloeistof die door de leiding stroomt. De geïnduceerde spanning wordt door twee elektrodes gemeten en is proportioneel aan de flow. Daarmee word ook gelijk duidelijk dat aan de te meten vloeistof enkele voorwaarden verbonden zijn namelijk dat de vloeistof een minimale geleiding moet hebben van 5 µS/cm. Ter vergelijking, leidingwater heeft een geleidbaarheid van 300 µS/cm.

MID-meting en hygiëne

Een bijkomend voordeel van de MID zijn de korte aan- en afvoerleidingen die gebruikt kunnen worden. Bij vele meetprincipes zijn langere aan- en afvoerleidingen noodzakelijk om de stroming tot rust te laten komen voordat de meting plaats kan vinden. Soms is er tot 50 keer de lengte van diameter van de leiding nodig, voordat er een bocht of een klep of dergelijke geplaatst kan worden, die wervelingen veroorzaken. De MID heeft voldoende aan een afstand van 2 tot 3 keer de diameter. Een ander niet onbelangrijk voordeel van de MID is dat deze ingezet kan worden in toepassingen waar hygiëne belangrijk is. Denk daarbij aan de voedingsmiddelen en de farmaceutische industrie. De MID heeft geen bewegende delen en heeft een rechte gladde binnenwand, die dezelfde diameter als de aangesloten leidingen heeft. Hierdoor kan de inbouw van de sensor op een hygiënische manier gerealiseerd worden.

Proces bestendigheid

De standaard bekleding van MID flowmeters is PTFE. Dit materiaal is zeer goed bestendig tegen zuren en logen en wordt niet beschadigd door kleine vaste deeltjes. Alternatief bij grotere diameters is het voordelige hardrubber. Voor hygiënische toepassingen zijn speciale uitvoeringen wenselijk. Bijvoorbeeld in brouwerijen, bij de melkverwerking en de drankenindustrie of de farmaceutische industrie.

Configuratie van de MID flowmeters geschiedt tegenwoordig op het apparaat zelf of via een setup software op de PC. Een aanwezige diagnose functie voorziet in controle op de juiste werking van de elektronica van de omvormer en de sensor.

Vloeiend geperfectioneerd met MID

picture
Joran Paets
Product specialist sensoren
"Op grond van de beschreven voordelen van magnetisch inductief meten was het voor JUMO duidelijk. Als wij flow meettechniek willen introduceren, dan conform het MID meetprincipe. De kwaliteit van de meting, de gebuiksvriendelijkheid, het bijna onderhoudsvrije gebruik en de energiebesparing door nagenoeg geen drukverlies garanderen een hoge meetkwaliteit op de lange termijn".
picture
JUMO flowTRANS MAG S01 Magnetisch-inductieve flowmeter voor industriële toepassingen
 • Betrouwbaar door moderne diagnose-functies
 • Compacte alsmede gescheiden bouwnorm
 • Nominale diameter DN3 tot DN2000
picture
JUMO flowTRANS MAG H01 Magnetisch-inductieve flowmeter voor de watertechniek, levensmiddelen en farmaceutische industrie
 • Variabele procesaansluitingen
 • Nominale diamater DN3 tot DN100
 • CIP/SIP reinigbaar

Veelzijdige verschildruk flowsensoren

picture
JUMO dTRANS p02 DELTA verschildruksensor / flowmeter met aanwijzing
 • verschildruksensor / flowmeter met aanwijzing
 • Prima temperatuurcompensatie
 • Optioneel met ATEX-keur
picture
Druk-/verschildruksensor
voor over-, onder- en verschildruk van niet agressieve gassen
 • Onderhoudsvrij meetsysteem
 • Lineair of wortelfunctie
 • LCD-aanwijzing mogelijk
picture
JUMO dTRANS p20-Delta verschildruksensor / flowmeter met of zonder aanwijzing
 • HART®-interface
 • Optimale bescherming bij agressieve media
 • Flexibel inzetbaar

Paddle wheel, calorimetrisch en debietmeting

picture
JUMO flowTRANS PW I01 Paddle wheel flowmeter
 • Eenvoudige montage
 • Voor druk tot PN10
 • Willekeurige buis doorsnede (DN15 tot DN400)
picture
JUMO flowTRANS CM I01 calorimetrische flowsensor
 • Configuratie interface
 • Optimale montage (sensor 360°C draaibaar)
 • Geïntegreerde temperatuur-meting
picture
JUMO flowTRANS DP R01/R02 debietmeting met diafragme
 • ISO 5167 wereldwijd gestandaardiseerd
 • Robuuste uitvoering geen losse delen
 • Uitgebreide materiaalkeuze

Lightbulb logo

SUCCESS STORY

Flowmeting in stadsverwarmingsinstallaties


De uitdaging

Stadsverwarming wordt normaliter door warmtekrachtkoppeling opgewekt. Het tegelijkertijd produceren van energie en warmte waarvoor in principe elke brandstof geschikt is biedt grote flexibiliteit ten aanzien van warmte opwekking. Bij stadsverwarmingscentrales speelt “flowmeting” een belangrijke rol. Een van de modernste en schoonste energie centrales in Europa heeft hiervoor JUMO techniek ingezet.

In Oostenrijk filtert een rookgasreinigingsinstallatie meer dan  90% stikstof- en zwaveldioxide en nagenoeg 100% stof uit de rook. Het hoge effectiviteitsniveau van de installatie is naast andere factoren, terug te voeren op het gebruik van warmtewisselaars. In de condensatieleidingen van de warmtewisselaar van de energiecentrale dient de doorstroming en de temperatuur constant gemeten te worden. Deze twee variabelen bepalen immers het prestatievermogen van de warmtewisselaar. Om de doorstroming te meten heeft de eigenaar van de installatie de elektromagnetische flowmeter van JUMO ingezet.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY


De oplossing

Bij veel procedures is vaak een lange buis met een lengte van meer dan 50 keer de DN maat nodig om de stroming te stabiliseren nadat deze door bochten, ventielen of vernauwingen geleid is. Door gebruikt te maken van de JUMO flowTRANS MAG S01 voldoet een inloop van slechts 3x de DN en een uitloop van 2x de DN.

Bij de applicatie in Oostenrijk heeft het water een geleidbaarheid van 6,4 µS/cm, de temperatuur bedraagt 65°C. Voor een geleidbaarheid van <20 µS/cm worden over het algemeen speciale apparaten uit het MID bereik ingezet. Deze instrumenten hebben een sterker magneetveld en hogere meetfrequentie om een betrouwbare meting te waarborgen.

De JUMO flowTRANS MAG S01 is een standaard MID sensor met een sterk en zeer homogeen magnetisch veld zodat deze meettaak naar volle tevredenheid van de klant is volbracht.

Lightbulb logo

SUCCESS STORY


Klantrendement

De diagnose functie voorziet in tijdige detectie van ongewenste aanslag op de elektrode. Dergelijke vervuiling komt veel voor bij toepassing in heet water.

De voorheen toegepaste doorstroommeting met behulp van ultrasound leverde niet het gewenste resultaat. Uiteindelijk hebben de eenvoudige configuratie mogelijkheden en de excellente meet resultaten bij geringe geleidbaarheid de opdrachtgever doen besluiten de JUMO flowTRANS MAG sensor in te zetten.

Success story - product specificaties
JUMO flowTRANS MAG S01
JUMO flowTRANS MAG S01 Magnetisch-inductieve flowmeter
voor industriële toepassingen
 • Betrouwbaar door moderne diagnose-functies
 • Flexibel door breed scala aan nominale diameters en meetelektrodes
 • Hoge meetnauwkeurigheid door krachtige meetomvormer
JUMO AQUIS Touch S
JUMO AQUIS Touch S Modulair meerkanaals meetinstrument voor vloeistofanalyse
 • Centraal platform voor weergave en verwerking van meetwaarden
 • 4 hoogwaardige regelkringen tegelijkertijd werkend
 • Geïntegreerde regelaar en datalog functie

Wilt u meer informatie over flow of een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op!

Chat logo

Door het plaatsen van mijn aanvraag ga ik akkoord met registratie van mijn gegevens. Ik kan op ieder gewenst moment de registratie van mijn gegevens herroepen.*
JUMO Meet- en Regeltechniek B.V. mag mijn gegevens zoals deze hier zijn ingevuld, opslaan en contact met mij opnemen voor aanvullende informatie.*
Ik heb kennisgenomen van de privacy wetgeving en ga akkoord met de voorwaarden.*
Met uw aanvraag geeft u ons de opdracht deze naar wens uit te voeren. Uw gegevens worden in deze context opgeslagen. Om uw aanvraag naar wens te verwerken is het noodzakelijk alle verplichte invulvelden (aangegeven met een *) in te voeren. Wij gebruiken uw gegevens als onderdeel van onze bedrijfsvoering. Uw gegevens zullen wij niet verstrekken aan derde partijen. Wij behouden het recht gegevens anoniem te evalueren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons privacy beleid.