More than sensors+automation
Zoeken

Grondwaterzuivering

Het grootste gedeelte van ons drinkwater komt uit grondwater. In Nederland gebruikt men gemiddeld 120 liter drinkwater per persoon per dag, waarvan we ongeveer 1,8 liter drinken. Daarom is het belangrijk dat het  winnen en zuiveren van grondwater nauwkeurig gecontroleerd, gereguleerd en bewaakt wordt. Zodat er drinkwater van hoge kwaliteit aan de huishoudens in Nederland geleverd kan worden.

Hier wordt het zuiveringsproces voor grondwater met behulp van verschillende deelprocessen getoond. Wanneer u op één van de deelprocessen klikt, wordt dit gedeelte van het proces verder uitgelicht en geven wij aan hoe onze producten hierbij ingezet kunnen worden.