More than sensors+automation
Zoeken

Nabehandeling van brak- en zeewater

Aan het einde van het ontziltingsproces wordt de ph geneutraliseerd, het zeewater is over het algemeen zuurder dan grondwater en deze wordt zuur gehouden ter bescherming van het membraan in de omgekeerde osmose installatie. Bijkomend wordt er een desinfectiemiddel/-methode toegepast om de veiligheid van het drinkwater te verhogen en overgebleven schadelijke micro-organismen te inactiveren of te doden.

Desinfectie

Voor het meten van de concentratie van het desinfectiemiddel zijn de amperometrische sensoren voor chloordioxide en ozon, samen met de meetomvormer / regelaar JUMO dTRANS AS 02, zeer geschikt.