More than sensors+automation
Zoeken

Afvalwaterzuivering / Rioolwaterzuivering

De waterkringloop van afvalwater of afvalwater-cyclus is een zelfreinigend proces, maar doordat er grote hoeveelheden afvalwater dagelijks produceerd worden kan het proces deze hoeveelheid niet aan en daardoor ontwricht raken. Om de kwaliteit van onze afvalwater-cyclus te bewaken moet huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden voordat het in de natuur geloosd kan worden.


De afvalwaterzuivering of rioolwaterzuivering gebeurd door het afvalwater in zuiveringsinstallaties te behandelen. Een zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke proces in de afvalwater-cyclus na. De organismen in de zuiveringsinstallatie zorgen voor de afbraak van afvalstoffen en kunnen er in ideale omstandigheden hun werk uitvoeren. Afvalwaterzuivering is een biologisch proces die aan de hand van mechanische processen geoptimaliseerd wordt. Hiervoor biedt JUMO diverse meet- en regeltechnieken aan.

Hier wordt het proces voor afvalwaterzuivering met behulp van de verschillende deelprocessen verklaard. Klik op het deelproces waarin U een hoger rendement wilt behalen en wij geven U de juiste meet- en regeltechniek voor een geoptimaliseerd resultaat.