More than sensors+automation
Zoeken

Certificaten

Gecertificeerde kwaliteit

Om te allen tijde achter onze eigen aansprakelijkheid te staan en aan onze verwachtingen te kunnen voldoen in gedocumenteerde en getoetste vorm, passen wij een streng kwaliteitsbeheer toe in alle lagen van ons bedrijf aan de hand van ons kwaliteitssysteem. Tevens wordt gestreefd naar goede milieubescherming en een veilige werkplek. Iedere procedure binnen de verschillende afdelingen van ons bedrijf is tot in detail gedocumenteerd en wordt herhaaldelijk getoetst door middel van interne en externe audits. Geavanceerde testsystemen ondersteunen het productieproces vanaf ontvangst van ruwe materialen en componenten tot en met verschroten en vernietigen. Het certificaat voor ons kwaliteitssysteem is in overeenstemming met NEN-EN-ISO 9001 en is het bewijs dat aan deze voorwaarden is voldaan. Kwaliteit is ons motto.

NEN - EN ISO 9001:2008

Certificaat kenteq erkend leerbedrijf

Milieu

De firma JUMO GmbH & Co. KG is zich al vele jaren bewust van haar verantwoordelijkheden op het gebied van milieu. Het spreekt dan ook voor zich dat JUMO GmbH & Co. KG een van de eerste bedrijven uit Hessen (D) was die deelnam aan het Milieu Verdrag. Dit verdrag is een coöperatieve samenwerking tussen bedrijven, overheid en autoriteiten van Hessen. Het doel van deze coöperatie is door middel van samenwerking het milieu te beschermen.